2014-04-04 19:45:00

Natjecanje - Pekar

Natjecanje učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u Obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina. Disciplina: Pekar.

 

Obavijest o provedbi Državnog natjecanja u Obrazovnom sektoru PPV-Pekar

PROGRAM DRŽAVNOG NATJECANJA - NOVO


Poljoprivredno-prehrambena škola Požega