2019-10-10 21:58:00

Vremenici 2019./2020.

Vremenik izrade i obrane završnog rada 2019.-20.

Vremenik ispita Državne mature 2020.

Vremenik dopunskog rada i popravnih ispita 2019.-20.

Odluka o planu nadoknade nastave u šk.god. 2019./2020.

 


Poljoprivredno-prehrambena škola Požega