2018-10-23 10:18:25

Jezične pripreme za projekt mobilnosti

Petnaest učenika naše škole zanimanja agroturistički tehničar i prehrambeni tehničar koji sudjeluju u projektu mobilnosti – Agromobilnost pohađali su jezične pripreme  iz Engleskog jezika u trajanju od 26 sati. Pripreme su započele 22.rujna 2018. a traju do 20.listopada 2018. Učenici su učili kako se snalaziti u svakodnevnim situacijama te jezičnim situacijama na praksi koju će obavljati u Portugalu.

Jezičnu edukaciju provodi Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, a pripreme su se održavale u prostoru naše škole.

Učenici su pozitivno reagirali na edukacije koje su im pomogle da utvrde znanje engleskog jezika i prošire vokabular koji će im biti koristan u stranoj zemlji.

 


Poljoprivredno-prehrambena škola Požega